• Velkommen til Dansk Terrier Klub kreds 10 - Trekanten

    Velkommen til Dansk Terrier Klub kreds 10 - Trekanten

  • Terrierdag i Givskud Zoo

    Søndag den 18. juni 2017 holdt kredsen Terrierens dag i Givskud Zoo. Det blev en hyggelig dag med perfekt vejr

    Terrierdag i Givskud Zoo

    Søndag den 18. juni 2017 holdt kredsen Terrierens dag i Givskud Zoo. Det blev en hyggelig dag med perfekt vejr