A.   Valg af dirigent

   Formanden er enstemmigt valg

B.   Valg af stemmetællere

   Hanne og Birthe

Referent: Mathilde Zederkof

 

Tak til de fremmødte


Generalforsamlingen er i henhold til vedtægterne lovligt indkaldt.

 

C.   Kredsformandens beretning

På stiftende generalforsamling i februar 2015 genopstod DTK-Trekanten-Kreds 10 efter at have holdt pause i en periode. Vor første sæson er nu slut. Det har været et år, hvor vi er startet helt fra bunden. Vi har arbejdet på at få træningen i gang, og få arrangeret andre aktiviteter.

Det har været en opgave at få skabt opmærksomhed på, at der nu er en aktiv lokal kreds i Terrierklubben. Vi har arbejdet med forskellige informationskanaler. Vi har arbejdet med hjemmesiden og fået en Facebook side.  Vi har naturligvis også benyttet Terriernyt. Da vi i foråret arrangerede en travetur i Munkebjergskoven ved Vejle, lavede vi plakater og løbesedler, som vi placerede på opslagstavler i butikscentre, i dyreforretninger og hos dyrlæger i området. Det blev en dejlig travetur med pæn tilslutning. Det så ikke ud til, at ophængning af plakater havde haft nogen  effekt. Deltagerne havde hørt om turen ved mund til mund metoden eller læst om det i Terriernyt.  Vi arrangerede i oktober en travetur på Fredericia Vold. Denne gang brugte vi ikke plakater, men sendte en mail  til alle Kredsens medlemmer, der har opgivet mailadresse. Det havde større effekt end plakaterne. Flere oplyste, at de kom, fordi de havde læst mailen. Det blev også en dejlig tur for hunde og mennesker.

Vi har også fået godt gang i træningen. Der er i året afviklet tre basishold, to hvalpehold og to hold barn og hund. Vor Terriertræner Mathilde Zederkof har stået for træningen. Vi synes, det har været en ganske flot start på træningen. Det har været en fantastisk oplevelse med holdende ”Barn og hund”. Børnene er gået op i det med liv og sjæl. Se artiklen i oktober nummeret af Terriernyt. Ved sidste holds afslutning, havde børnene foreslået, at der blev lavet et ”hunde-ol”. Selvfølgelig skulle der da det. Det blev en festlig aften, hvor børn og hunde viste, hvad de have lært, mens forældre og andre interesserede så til. Der var pokaler til børnene. Det var herligt at høre et barn sige til sin mor: ”Mor, hvornår starter holdet igen?”.  Det vil vi helt sikkert arbejde videre med.

Vi er i fuld gang med at planlægge aktiviteter for 2016. Vi har således lavet en aftale med Givskud Zoo om en Terrier dag den 19. juni 2016. Vi har inviteret vore nabokredse med til at lave aktiviteter. Vi forventer os meget af dette arrangement. Vi har også planlagt travetur og selvfølgelig fortsat træning. Vi synes, vi har fået skabt et godt fundament for det fortsatte arbejde i 2016.

 

D.   Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse

   Indestående: 7336,90 kr.

   Før: 2389,22 kr, udgifter i løbet af 2015: 682,32 kr.

 

E.    Planer for fremtidigt arbejde samt budget

   Terrierens Dag i Givskud d. 19/06.16.

   Kreds 10: March og børneholdet

   Kreds 9: Spor osv.

   Den nye bestyrelse planlægger det videre forløb

   Der er planlagt tur til Engelsholm d. 24.04.2016

   Hundetræning

   Børneholdet

   Vi har stadig pladsen på Diskovej 14 til afbenyttelse

   Hundesvømning

   Vi overvejer foredrag ved hundemassør

 

F.    Indkomne forslag

   Ingen indkomne forslag

 

G.   Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

   Rune Ø. Nielsen fratræder bestyrelsespost

   Karl-Frederik Bitsch og Ole Buch fortsætter

   Bestyrelsen ønsker at udvide antallet af bestyrelsesmedlemmer i henhold til vedtægterne 5 personer.

   Alex Henriksen, Hanne Bitsch og Mathilde Zederkof stiller op - og valgt ind.

   Formanden efterspørger flere “hænder” i kredsen og takker for støtte.

 

H.   Evt.

   Facebook og markedsføring:

   Facebook/Hjemmeside

   Mathilde og Karl-Frederik planlægger videre udvikling.

   Revisor: Lene Vinther Hjelme fortsætter som revisor

 

Formanden takker for god ro og orden

 

 

 

Bestyrelsen konstituerer sig efterfølgende:
Formand: Karl-Frederik Bitsch

Næstformand: Mathilde Zederkof

Kasserer: Ole Buch

Bestyrelsesmedlemmer: Alex Henriksen og Hanne BitschNyheder

Forslag til arrangementer m.m. efterlyses
Der er pt. ikke planlagt aktiviteter i kredsen, men bestyrelsen vil meget gerne have forslag fra medlemmerne, som vi evt. kan arbejde videre med.


Hvalpelisten.dk

Hvalpelisten.dk er den del af Dansk Terrier Klub

Her får du let adgang til aktuelle hvalpekuld samt nogle af Danmarks dygtigste og mest engagerede opdrættere.